Pandwissel of hypotheekoverdracht : wat, waarom, wanneer ? En hoeveel kost het ?

Pandwissel hypotheeklening krediet hypotheek lening

Wat met de nog lopende lening als u beslist uw woning of opbrengsteigendom te ruilen voor een ander pand? Met andere woorden, wat als u een onroerend goed wil verkopen en tegelijkertijd een nieuw pand wil kopen, kan u uw leningsvoorwaarden meenemen, zo ja, onder welke voorwaarden, en zijn daar nog andere voordelen aan verbonden? Of nadelen? Lees verder

Advertenties

Investeren in assistentiewoningen: veiliger een hoger rendement halen

Active Retired Seniors, Two Old Men Playing Chess At Park

Investeren in assistentiewoningen: ja! Maar wees kritisch!

Op dit moment is bijna één op de vijf Vlamingen 65-plusser. Tegen 2030 wordt dit bijna één op de vier. In het kort, de oprukkende vergrijzing is een feit. Vandaag investeren in assistentiewoningen – de vroegere serviceflats – staat daarom ook gelijk aan investeren in een groeimarkt.

Een assistentiewoning is bestemd voor ouderen die zelfstandig kunnen en willen blijven wonen, maar graag beroep willen doen op bepaalde gemeenschappelijke diensten, zoals poetshulp, thuisverpleging, warme maaltijden … .

We onderscheiden drie belangrijke criteria waaraan een assistentiewoning moet voldoen om een waardevolle en veilige belegging te kunnen zijn:

Locatie, locatie, locatie

Uiteraard kies je altijd voor assistentiewoningen op een toplocatie, dit wil zeggen centraal gelegen en nabij openbaar vervoer. Senioren blijven graag (sociaal) actief, ook als vervoer met een wagen geen evidentie meer is. Wonen in afgelegen dorpjes mag dan wel idyllisch lijken, het vergroot het isolement van de bewoners en beknot hun mogelijkheden tot activiteiten als winkelen, marktjes lopen, naar de bakker of de kapper gaan, het bezoek aan bibliotheken of cafeetjes, ….

Erkenning door het Agentschap Zorg & Gezondheid

Een Groep van Assistentiewoningen kan een erkenning aanvragen bij het Agentschap Zorg & Gezondheid. Om deze erkenning te krijgen moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn inzake (1) zorg- en dienstverlening door de beheersinstantie (regelgeving omtrent de kwaliteit van zorgverlening, dagprijs, …), (2) omkadering door de beheersinstantie (bv. aanwezigheid van een woonassistent) en (3) infrastructuur (bv. ontmoetingsruimtes, toegankelijkheid rolstoelen, …).

Enkel voor Groepen van Assistentiewoningen die een erkenning verkregen bij het Agentschap Zorg & Gezondheid geldt een verlaagd BTW-tarief van 12% en een vrijstelling van Onroerende Voorheffing.

Als investeerder in assistentiewoningen heb je dankzij deze erkenning dus niet alleen een kwaliteitslabel op zak (wat een betere verhuurbaarheid garandeert), je bent ook meteen zeker van een lagere kost en dus van een hoger rendement.

Woonassistentie : kies voor ervaring en continuïteit

Kies altijd voor een Groep van Assistentiewoningen met een ervaren woonzorgassistent. De ontvangst van nieuwe bewoners, een professioneel en vriendelijk luisterend oor, het opvolgen van thuishulp en eventuele thuisverpleging, de organisatie van het reilen en zeilen, … bepalen in grote mate de beleving en sfeer binnen een Groep van Assistentiewoningen. Het zijn ook allemaal diensten die geleverd worden door de woonassistent. Kijk dus steeds na dat de woonassistent ervaring en continuïteit kan bieden, zodat uw huurders zich veilig en in goede handen weten.

Een interessante belegging dus

Als ze voldoen aan voormelde voorwaarden lijkt investeren in assistentiewoningen vandaag sowieso een interessant belegging. En wel hierom:

De fiscale voordelen ten opzichte van ander vastgoed zijn niet min. U geniet van een verlaagd BTW-tarief en een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing.

Gezien de toenemende vergrijzing is de assistentiewoning een type vastgoed met veel potentieel. Nu al zijn er wachtlijsten voor dergelijke woningen, de vraag zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Je garandeert jezelf een zorgeloze toekomst. Eens je zelf de 65 voorbij bent, kan je er – indien gewenst – zelf je intrek in nemen. Reden te meer overigens om kristisch te werk te gaan bij je keuze.

Stabiele huurders: 65-plussers fladderen niet meer rond van gemeente naar gemeente. Je kan rekenen op een contract van langere duur.

Assistentiewoningen raken vlot verhuurd. Voor je rendement kan je op twee oren slapen. Ook op langere termijn – als je de woning wil verkopen – kan je rekenen op een fikse meerwaarde.

Een voorbeeldprojecten :

Een eerste veelbelovend voorbeeld van een ontwikkeling die voldoet aan voormelde criteria is het nieuwe Prinsenhof op de Vlasmarkt te Dendermonde.

In 2017 wordt het huidige Zwartzusterklooster daar omgevormd tot een Groep van erkende Assistentiewoningen, in en achter het statige neogothisch klooster gelegen.

Een unieke woonervaring is daarom verzekerd, voor de assistentiewoningen in het klooster, maar ook voor de nieuwbouw units – allen met zicht op de prachtige achtergevel  en binnentuin.

Het project omvat 82 assistentiewoningen, waarvan 54 woningen opgetrokken worden in het klooster. Achteraan rond de binnentuin worden 28 nieuwbouw assistentiewoningen opgericht, verdeeld over 2 kleinere, strakke gebouwen.

De eerste infosessies zullen plaatsvinden op 17/11, 19/11 en 20/11. Meer info vindt u hier : Assistentiewoningen in Prinsenhof-Dendermonde

Een ander voorbeeld van een Groep van Assistentiewoningen is het nieuwe project Gaudium-Mol.

Begin 2017 worden 64 assistentiewoningen opgericht op een steenworp van Mol-centrum. Het gebouw wordt opgetrokken rond een prachtige groene binnentuin en voorziet in zeer ruime gemeenschappelijke ruimtes en terrassen. De woonzorgassistentie wordt verstrekt door Familiehulp (68 jaar ervaring, meer dan 12.000 medewerkers!).

Gaudium-Mol wordt opgericht volgens de strengste normen en zal beschikken over al de nodige erkenningen.

De commercialisatie werd onlangs opgestart. Meer info vindt u hier : Assistentiewoningen in Mol-centrum

Preview07-Mol03.jpg

Gaudium-Mol : erkende assistentiewoningen op een toplocatie, opgericht rond een prachtige binnentuin.

Referte-index A, C en E – maart 2016 – update

Referte-index A, C en E – update

Maandelijks bezorgen wij u een update van de referte-indexen A, C en E, d.w.z. de referte-indexen voor de jaarlijks variable, 3-jaarlijks variabele en 10-jaarlijks variabele rentevoet.
Voor meer informatie inzake deze indexen verwijzen wij graag naar deze post :

De huidige referte index A (voor maart 2016) bedraagt :

-0,433%

(-0,0362% Maandelijks)

De huidige referte index C (voor maart 2016) bedraagt :

-0,388%

(-0,0324% Maandelijks)

De huidige referte index E (voor maart 2016) bedraagt :

-0,211%

(-0,0176% Maandelijks)

Immokrediet – simulatiemodule voor de scherpste rentevoet

Immokrediet is een gratis berekeningsmodule die dagelijks bij ruim 20 hypothecaire kredietverstrekkers te rade gaat, op zoek naar de scherpste rentevoeten voor elke renteformule (1/1,5/5, 10/5, Vast) en looptijd (10, 15, 20, 25, 30 jaar).

Zo berekent Immokrediet voor u de laagst mogelijke maandlast volgens uw wensen en mogelijkheden.

Omdat de kennis van de scherpste tarief niet garandeert dat u deze tarief ook daadwerkelijk verkrijgt, geeft Immokrediet uw coördinaten door aan een kredietmakelaar in uw nabijheid. Deze kredietmakelaar zal u dan – geheel vrijblijvend en kosteloos – contacteren en samen met u een dossier opmaken en dit dossier verdedigen bij de meest voordelige financiële instelling.

Om gebruik te maken van deze gratis simulatietool klikt u op onderstaande afbeelding en vult u de gevraagde informatie in. Wij wensen u alvast veel succes in uw zoektocht naar de ideale kredietformule!

ImmoKrediet link

Voor meer inlichtingen of informatie aangaande uw hypothecair lening, zend ons een mailtje naar woonleningen@gmail.com of bel ons op 0475 799.359. Ons advies is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend!

De referte-index: het enigma ontrafeld

Hoewel de referte-index uiterst belangrijk is bij het afsluiten van een lening met variabele rentevoet, wordt hij veel te vaak niet of nauwelijks besproken tijdens uw onderhandelingen met de bank of kredietmakelaar.

Reden hiervoor is dat deze index op het eerste zicht een uiterst ingewikkeld beestje is. De kredietmakelaar of bank bespaart zich dan ook te vaak de moeite om een gedetailleerde uitleg te verschaffen aan klanten die het – zo redeneren ze – toch niet zullen begrijpen.

En dus gebeurt het nog steeds veel te vaak dat een hypothecaire lening met variabele rentevoet wordt afgesloten zonder dat de ontlener hierover voldoende werd ingelicht.

Nochtans is het principe van de referte-index niet zo moeilijk als het op het eerste zicht lijkt. We schijnen hier wat licht op de zaak.

Eerst de theorie :

De referentie-index is het maandgemiddelde van de interbancaire rentevoet EURIBOR op drie maanden vastgesteld door Belgostat.

De Euribor tarieven zijn de gemiddelde rente tarieven waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro’s verstrekken.

Nu, tenzij je Economische Wetenschappen studeert, mag je de vorige twee zinnen meteen weer vergeten. Want samengevat en in mensentaal betekenen ze simpelweg het volgende :

De referte-index is een getal dat maandelijks wordt aangepast op basis van financiële afspraken tussen Europese banken.

Dit moet je wel onthouden. En verder alleen nog dit: variabel rentevoeten hebben elk hun eigen referte-index, afhankelijk van de periode tussen elke herziening.

Zo heet de referte-index voor een jaarlijks variabele rentevoet REFERTE-INDEX A.

Voor een 3- of 5-jaarlijks variabele rentevoet zijn dat respectievelijk REFERTE-INDEX C en REFERTE-INDEX E.

De praktijk :

Welnu, de rentevoet van een variabele kredietformule wordt – afhankelijk van de gekozen formule – herzien om de zoveel jaar. En om deze nieuwe rentevoet te berekenen gebruiken kredietinstellingen de referte-index. Dit gaat als volgt :

Bij een jaarlijks variabele rentevoet wordt elk jaar de referte-index A, vastgelegd bij het afsluiten van uw lening, vergeleken met de referte-index A op de verjaardag van uw lening.

Bij een 3- of 5-jaarlijks variabele rentevoet worden respectievelijk de referte-indexen C en E vergeleken na 3 of 5 jaar met de index op de dag dat uw lening werd afgesloten.

Het verschil tussen beide indexen bepaalt dan hoeveel uw nieuwe rentevoet stijgt of daalt.

De formule ziet er als volgt uit :

Nieuwe rentevoet = Oorspronkelijke rentevoet + (oorspronkelijke referte-index – huidige referte-index)

Cijfervoorbeeld :

Stel dat u in maart 2015 een hypotheeklening afsloot met een jaarlijks variabele rentvoet van 3,00%. De referte-index A bedroeg op dat moment -0,131%.

Vermits de referte-index in maart 2016 -0,433% bedroeg, is deze referte-index gedaald met 0.302%. De nieuwe toegepaste rentevoet wordt dus berekend als volgt :

Nieuwe rentevoet = 3% -0,302% = 2,698%

Een daling, dus een goede zaak voor uw portefeuille.

Nochtans zou elke kredietmakelaar of bankdirecteur met een geweten u moeten hebben gewezen op de risico’s van het afsluiten van een lening met jaarlijks variabele rentevoet in 2015! De laatste 10 jaar stond deze referte-index immers gemiddeld op 1,413%. De kans op een aanzienlijke stijging is van de index, en dus van uw rentevoet, is dan ook veel groter dan een verdere daling.

Mocht de index A in het vermelde voorbeeld terug naar dit gemiddelde stijgen, dan zou uw dit een stijging betekenen van uw rentevoet van 1,413% – (-0,131%) of nog een stijging van 1,544%.

En zo ziet u meteen waarom niet alleen de waarde van de referte-index, maar nog meer dan dat de evolutie van deze index over de laatste jaren, een grote invloed kan hebben op uw maandelijkse leenlast.

Hopelijk hebben we voor u het mysterie van de referte-index wat kunnen ontrafelen. Mocht u nog vragen hebben, stuur dan meteen een mailtje naar woonleningen@gmail.com of bel ons op 0475 799.359. Ons advies is altijd kosteloos en geheel vrijblijvend!

Wat met uw WOONBONUS bij een HERFINANCIERING ?

herfinanciering-wat-met-woonbonus

In geval van herfinanciering blijft de woonbonus onveranderd!

Er is de laatste maanden veel gesproken en geschreven over de woonbonus.

De hervorming hiervan was voor vele potentiële kopers het duwtje in de rug om dit jaar nog een eigen woning te verwerven.

Wat echter door vele mensen niet is geweten, is dat het nieuwe regime van de woonbonus voor herfinancieren niet van toepassing is. Dit wil zeggen dat klanten met hun origineel hypothecair basisattest bij een herfinanciering van de oude fiscaliteit kunnen blijven profiteren.

Herfinancier nu

De rentetarieven staan nog steeds historisch laag genoteerd. Er zijn nog steeds vele klanten met een hypothecair krediet in omloop met een percentage van 4% of meer. Uitgaande dit tarief resulteert een daling van 1%, per schijf van € 100.000, over 20 jaar in een voordeel van €50 per maand. Voor een openstaand saldo van € 300.000 bedraagt uw voordeel dus € 150 per maand, voor elke daling met 1%.

Het is met andere woorden nog steeds meer dan ooit de tijd om uw huidige kredieten te laten herzien, te meer omdat hierop het oude fiscale regime dus nog steeds van toepassing is.

Koop nu al uw woonst voor later – zonder extra maandlast

Woonst senioren aflossingsvrijHeel wat senioren beslissen op een bepaald moment om hun (te) grote woning of villa op een bepaald moment om te ruilen voor een kleinere woning of een appartement. De redenen zijn gekend:

De kinderen zijn het huis uit waardoor sommige ruimtes te groot worden of leegstaan, de huidige woning (al dan niet met tuin) vergt meer dan gewenst aan onderhoud, de indeling en afwerking (trappen! badkamer! …) is niet meer zo geschikt voor de ietwat strammer wordende ledematen, …

Het klinkt utopisch maar, onder nog niet eens zo ver gezochte voorwaarden is het perfect mogelijk de woonst voor uw oude dag nu reeds te kopen, zonder extra maandlast en met een heleboel voordelen ten opzichte van een uitgestelde aankoop. Lees verder

Aanvullend pensioensparen – kiest u voor een pensioenverzekering of een pensioenspaarfonds ?

Pensioensparen hypotheek blog pensioensparen pensioenverzekering

Een recente enquête van de verzekeraar SwissLife toont aan dat slechts één op de vijf werknemers er rekening mee houdt dat zijn of haar pensioen straks minder dan 1.000 euro zal bedragen. De meesten overschatten ruimschoots hun wettelijk pensioen.

De gemiddelde werknemer moet het na zijn pensionering stellen met 60 procent van zijn laatst verdiende nettoloon.

Volgens het Pensioenkadaster ligt de gemiddelde uitkering op amper 992 euro netto per maand. Aanvullend pensioensparen (individueel of via je werkgever) is dus zeker niet overbodig.

Alleen ambtenaren kunnen op hun beide oren slapen, want hun pensioenen liggen gemiddeld dubbel zo hoog als voor de werknemers uit de privésector, namelijk 2.262 euro. Een sterk contrast overigens met het gemiddelde pensioen van een zelfstandige, dat werd berekend op 493 euro.

Binnen de zelfstandigen is er bovendien een groot verschil tussen het gemiddelde pensioen van een man (658 euro) en dat van een vrouwelijke zelfstandige (208 euro).

Wie aan pensioensparen wil doen, heeft daarvoor twee mogelijkheden. U kan intekenen op een pensioenspaarfonds van een bank, of u kan een pensioenverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Het belangrijkste verschil tussen beide is het rendement. Daar komen we verder in dit artikel even op terug. Eerst bekijken we de fiscaliteit (of nog : het fiscale voordeel) van pensioensparen even van naderbij. Lees verder