Pandwissel of hypotheekoverdracht : wat, waarom, wanneer ? En hoeveel kost het ?

Pandwissel hypotheeklening krediet hypotheek lening

Wat met de nog lopende lening als u beslist uw woning of opbrengsteigendom te ruilen voor een ander pand? Met andere woorden, wat als u een onroerend goed wil verkopen en tegelijkertijd een nieuw pand wil kopen, kan u uw leningsvoorwaarden meenemen, zo ja, onder welke voorwaarden, en zijn daar nog andere voordelen aan verbonden? Of nadelen?

Als u een onroerend goed – waarvoor nog een lening loopt – verkoopt en met de opbrengst een nieuw eigendom aanschaft, hebt u twee opties :

A. U kunt de lopende lening vervroegd afbetalen en een nieuwe aangaan.

B. Of u behoudt de oude lening, zonder wijziging van de voorwaarden, en wisselt het in pand gegeven goed.

In het vakjargon is dat laatste een pandwissel of hypotheekoverdracht. Wat is de voordeligste optie? Daarvoor moet u gaan rekenen. Het ligt voor de hand dat de rentevoeten van de oude en de eventuele nieuwe lening van cruciaal belang zijn. Als de rentevoeten vandaag lager staan dan bij het afsluiten van uw vorig krediet, dan is de pandwissel meer dan waarschijnlijk geen juiste keuze.

Maar u moet met nog andere factoren rekening houden. Ik som ze even op:

Wederbeleggingsvergoeding

Een belangrijke kostenpost bij het vervroegd aflossen van een hypothecaire lening is de wederbeleggingsvergoeding. Dat is een eenmalige ‘schadevergoeding’ voor het vervroegd terugbetalen van de lening. Doorgaans bedraagt deze maximaal 3 maanden intrest op het vervroegd terugbetaalde bedrag. Zo’n wederbeleggingsvergoeding betaalt u niet bij een pandwissel, om de eenvoudige reden dat u de lening niet terugbetaalt.

Registratierechten en hypotheekkosten

Een pandwissel levert een belangrijke besparing op, omdat u veel minder registratierechten en hypotheekkosten moet betalen. Daar zijn twee redenen voor. Zonder pandwissel wordt de oude inschrijving via een afzonderlijke akte doorgehaald en komt er een nieuwe hypothecaire inschrijving. Op die nieuwe inschrijving moet u registratierechten betalen (1% op hoofdsom + toebehoren van de hypothecaire inschrijving). De doorhaling van de oude hypothecaire inschrijving is noodzakelijk. Elke verkoop van vastgoed moet ‘vrij en onbelast’ gebeuren, wat wil zeggen dat alle hypotheken geschrapt moeten worden. Een hypotheek wordt altijd voor een periode van 30 jaar genomen, ongeacht de looptijd van de lening. Een pandwissel omvat in één akte de doorhaling van de hypotheek op de vroegere woning en inschrijving van de hypotheek op de nieuwe woning voor hetzelfde bedrag.

Wat kost het?

Bij een hypotheekoverdracht wordt er een hypotheekrecht van 0,3% (i.p.v. 1%) op het bedrag van de nieuwe inschrijving en een registratierecht van € 25 aangerekend. Er moeten ook kosten betaald worden voor de opmaak van de authentieke akte bij de notaris. Bovendien rekent de bank eventueel ook kleine dossierkosten aan. Bij een hypotheekoverdracht van € 100.000 moet u rekenen op ongeveer € 900 aan kosten.

Opgelet: Voor een eventuele hypotheek op een bedrag hoger dan de oorspronkelijke inschrijving wordt wel de volle 1% registratie betaald.

Schuldsaldoverzekering

Een nieuwe lening betekent dikwijls ook een nieuwe schuldsaldoverzekering. De premie van een nieuwe verzekering ligt doorgaans hoger, omdat u intussen al wat ouder bent geworden. Als u de bestaande lening overzet, loopt de schuldsaldoverzekering gewoon door.

Wanneer kan een pandwissel ?

Om met een pandwissel te kunnen werken moet er aan enkele voorwaarden voldaan zijn:
De belangrijkste voorwaarde is dat de aktes van de verkoop, de aankoop en de pandwissel tegelijkertijd bij de notaris getekend worden.
Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
A. de notaris voorziet dat de aankoop binnen de 2 maanden doorgaat
en
B. de notaris de opbrengst van de verkoop stort op een voor debetverrichtingen geblokkeerde rekening in jouw bankkantoor.
In andere situaties is een hypotheekruil of pandwissel dus niet mogelijk.

Verder moet het nieuwe pand doorgaans minstens evenveel waard zijn en dus eenzelfde waarborg bieden aan de kredietinstelling als het verkochte pand.

En fiscaal gezien?

Een hypotheekoverdracht wijzigt niets aan uw krediet, dus ook niet aan de fiscale aftrek van uw krediet. U blijft zitten onder de fiscale regels en beperkingen die van toepassing waren destijds bij het afsluiten van het krediet.

Heeft u nog vragen? Wenst u een vrijblijvende en kosteloze simulatie? Aarzel niet en contacteer ons via 0475 799 359 of via woonleningen@gmail.com

Advertenties

32 Reacties op “Pandwissel of hypotheekoverdracht : wat, waarom, wanneer ? En hoeveel kost het ?

 1. Beste,

  Dank voor de gestructureerde en duidelijke informatie. Wat ik me nog afvroeg is of een hypotheekoverdracht/pandwissel kan in volgende situatie:

  – bestaand krediet met nog ca. 100 000 euro uitstaand kapitaal bij bank A voor huidige woning aan zeer goede voorwaarden
  – nieuw krediet bij bank B voor nieuwe woning (huidige woning wordt op dezelfde dag verkocht) aan minder goede voorwaarden

  M.a.w. kan een pandwissel gebeuren bij bank A? En indien zo, bedragen dan de geschatte kosten vandaag de dag nog steeds ca. 900 euro?

 2. Beste Stuke,

  Een pandwissel gebeurt altijd bij dezelfde bank als waar de huidige lening loopt. Dat kan ook niet anders, want het is de lening bij die bank die wordt verdergezet, enkel de waarborg wordt gewisseld.

  Of bank A akkoord gaat met de pandwissel hangt uiteraard af van de waarde van het nieuwe pand, m.a.w. is de waarde van het nieuwe eigendom voldoende groot om als waarborg te dienen voor de lopende lening ?

  Het is me niet helemaal duidelijk wat bank B in dit verhaal doet.

  Bel me gerust – geheel vrijblijvend – op 0475 799.359 voor meer inlichtingen.

  Met vriendelijke groet,
  Bart Van der Paal – FINB

 3. Beste,
  Ik heb enkele vraagjes. Hopelijk kan u hierover meer duidelijkheid verschaffen.
  Ik heb een hypothecaire lening lopen die mij recht geeft op de belastingvermindering Bouwsparen. Als ik met deze lening een pandwissel doe, blijft mijn fiscaal voordeel eveneens het Bouwsparen. Als ik een bijkomende lening wil doen voor verbouwingen, moet ik dan ook kiezen in welk systeem ik wil stappen : Bouwsparen of Woonbonus (Aftrek Enige Eigen Woning) ?
  Stel dat de notariële akte van de aankoop van de nieuwe woning pas na 3 maanden wordt verleden bij de notaris, geldt dit dan ook als pandwissel of is dit dan gewoon een nieuwe aankoop ?

 4. Beste Koen,

  Dank voor uw reactie.

  Vooreerst : Bouwsparen of Woonbonus ?
  De algemene regel hierbij is dat u, uw boekhouder of uw bankier, eerst goed zal moeten narekenen wat het voordeligste is. In veel gevallen zal de woonbonus het interessantste zijn (de maximale aftrek is nl. groter dan voor het bouwsparen), maar niet altijd. Leent u bv. maar een beperkt bedrag voor uw verbouwing, dan zal voor uw nieuwe lening de maximale korf van de woonbonus niet opgevuld raken en dan zal het mogelijk interessanter zijn om ervoor te kiezen om gewoon verder te blijven doen met het bouwsparen voor uw oude lening.

  Om met een pandwissel te kunnen werken (zie artikel) moet er aan enkele voorwaarden voldaan zijn:
  De belangrijkste voorwaarde is dat de aktes van de verkoop, de aankoop en de pandwissel tegelijkertijd bij de notaris getekend worden.
  Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
  A. de notaris voorziet dat de aankoop binnen de 2 maanden doorgaat
  en
  B. de notaris de opbrengst van de verkoop stort op een voor debetverrichtingen geblokkeerde rekening in jouw bankkantoor.
  In andere situaties is een hypotheekruil of pandwissel dus niet mogelijk.

  2 maanden lijkt ons dus de maximale termijn tussen verkoop en aankoop.

  Let ook even op of een nieuw hypothecair krediet niet interessanter is, wegens lagere rentevoet. Ik bezorg u graag enkele simulaties indien gewenst.

  U mag mij daartoe steeds contacteren op 0475 799.359 of via bvanderpaal@finb.be

  Succes en misschien tot gauw!

 5. Geachte,
  bovenstaand artikel is zeer interessant, waarvoor dank. In verband hiermee hebben wij een specifieke vraag:
  Wij hebben bouwplannen voor 2013 en we denken er aan om onze huidige hypotheek (nog een looptijd van 11 jaar en voor ongeveer 75000€ openstaande aan de lage rentvoet van 2.35%) over te zetten op onze nieuwbouw (de grond zal gefinancierd worden met spaargeld, het bouwen met een gift + lening bij de ouders). We hopen onze oude woning te kunnen verkopen op ongeveer het moment dat het nieuwe huis klaar is. Hoe pakken we de hypotheekoverdracht dan best aan ? ( want de verkoop en de aankoop kan niet op hetzelfde moment gebeuren aangezien de grond veel vroeger zal gekocht worden en het huis pas 8 à 9 maand later klaar zal zijn ).
  Alvast bedankt voor uw bereidwilligheid !
  Met vriendelijke groeten,
  familie Laureyns

 6. Beste Katrien,

  Dank voor uw reactie.

  De regels voor een pandwissel zijn nogal strikt. U dient de oude lening als het ware te kunnen inruilen voor de nieuwe, en zodoende moeten aankoop en verkoop (bijna) samenvallen.

  Voor nieuwbouw zie ik geen mogelijkheid om dit toe te passen, aangezien – zoals u zelf aanhaalt – de grond moet worden aangekocht vóór de verkoop van de eigen woonst. Bovendien zullen er schijven van facturatie binnenkomen vanwege de aannemer, volgens de vorderingen der werken.
  Ook als u uw huidige woonst vooraf verkoopt en het lopende krediet zou willen open laten staan, is er een probleem. De kredietmaatschappij heeft op dat moment immers geen waarborgen meer, of enkel de grond als waarborg.

  Mijn inziens zal u dus verplicht zijn een nieuwe lening af te sluiten.

  Gelukkig staan de tarieven behoorlijk laag vandaag. Bovendien kan ik u een formule aanbieden waar u geen dubbele maandlast moet betalen. U begint pas uw nieuwe lening te betalen zodra uw huidige woonst verkocht is.

  Indien u interesse heeft geef me gerust een seintje, dan overlopen we het even in detail.

  Alvast bedankt en graag tot gauw !

 7. Beste heer van der Paal
  Bovenstaand artikel was erg interessant om te lezen en wij vroegen ons af wat er zou gebeuren in de volgende situatie:

  Wij zouden graag een woning willen kopen waarbij inruil eigen woning mogelijk is. Deze woning is in waarde hoger dan onze eigen woning en ons hypotheek bedrag is momenteel ook hoger dan de waarde van onze huidige woning sinds de markt is ingestort.

  Zou het mogelijk zijn om onze woning in te ruilen tegen de nieuwe woning met behoud van onze huidige hypotheek waarbij wij het verschil in waarde (koopsom nieuwe woning v.s. getaxeerde koopsom huidige woning) via spaargeld financieren?

  met vriendelijke groet,
  Fam. Malipaard

 8. Familie Vanderhaegen

  Beste heer

  Wij bewonen momenteel een woning waarvoor een lening loopt van 278.000 euro resterend. Nu wilden wij graag een nieuwe woning aankopen, voor de helft privé en voor de helft met onze BVBA (in onverdeeldheid aankopen, niet met vruchtgebruikconstructie). Kunnen wij van een pandwissel gebruik maken voor ons privé deel aan te kopen van deze woning? De helft van de nieuwe woning is ongeveer hetzelfde als de hypotheek op de huidige woning. Wij wensen geen krediet opnieuw op te nemen.

  • Beste Familie Vanderhaegen,

   Dit lijkt mij inderdaad perfect mogelijk. Uiteraard is één en ander afhankelijk van de goodwill van uw huidige kredietmaatschappij. Daartoe zal vooral de waarde van de nieuwe woning als belangrijke factor in rekening worden gebracht. Bovendien zal de huidige woonst notarieel verkocht moeten worden rond de datum van notariële aankoop van de nieuwe woonst.

   Of het interessanter is om misschien toch een nieuw woonkrediet te overwegen kan ik voor u kosteloos en vrijblijvend nagaan als u mij de voorwaarden van uw huidig woonkrediet laat geworden.

   U kan mij hiertoe contacteren op 0475 799.359 of via bvanderpaal@finb.be.

   Dank alvast en misschien tot gauw.

   Met vriendelijke groet,

   Bart Van der Paal
   Zelfstandig adviseur
   Gsm: 0475/799.359 – Tel: 03/287.80.33 – Fax: 03/281.40.57
   bvanderpaal@finb.be
   N° FSMA: 045060 A
   Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

 9. Beste heer Van der Paal,

  uw artikel was verhelderend. Maar langs de ardere kant werpt het een ander licht op mijn situatie volgens de info die ik reeds had.

  Ik bezit alleen een woning en heb samen met mijn vriend een nieuwe woning aangekocht. Het huidig krediet staat enkel op mijn naam.
  De bedoeling was om een pandwissel uit te Voeren voor het bestaande krediet en voor de rest een extra krediet te nemen via mandaat. Samen met de pandwissel zou er ook een gemeenmaking gebeuren van mijn huidig hypothecair krediet zodat het krediet op beide namen staat.
  We hebben nu reeds de nieuwe woning aangekocht, maar mijn woning zou pas binnen een jaar verkocht worden. Om die periode te overbruggen zouden we werken met een overbruggingskrediet op mijn huidie woning.

  In uw artikel stelt u dat de aankoop en verkoop binnen de 2 maanden moet gebeuren. Wat in onze situatie niet het geval zal zijn. Bijgevolg zou dit voor ons dus niet mogelijk zijn?

  Daarnaast stel ik nog de vraag of het hypothecaire krediet fiscaal aftrekbaar is voor mijn vriend omdat de oorspronkelijke hypotheek enkel op mijn naar stond. (de hyp is groot genoeg om in feite beide belastingsvoordeel te kunnen hebben, dus op dat punt zal er geen probleem zijn.)

  Voor het overbruggingskrediet zou de bank mandaat nemen op mijn huidige woning.

  Zou deze situatie haalbaar zijn, of wordt het te ingewikkeld gemaakt? Zou het dan beter zijn om gewoon nieuwe hyp te schrijven op nieuwe woning voor beiden en na verkoop mijn hypotheek te schrappen?

  Alvast dank voor uw reactie.
  groeten,
  Claire

 10. Hallo, bedankt voor de duidelijke uitleg! Ik was aangenaam verrast toen ik dit las want ik wist niet dat zoiets mogelijk was.
  Onze situatie is de volgende, wij zijn momenteel eigenaar van een pand waar we een lening op hebben lopen van €175.000 en reeds 3 jaar betaald hebben.
  Aangezien mijn mama niet meer zo goed te been is zouden we samen een kangoeroewoning willen kopen van €330.000 waar we dus elk de helft van betalen. Onze huidige woningen zouden we beiden verkopen.
  Kan ik dan voor mijn deel van de betaling een pandwissel doorvoeren zodat mijn lening gewoon kan blijven lopen?

  Alvast bedankt voor uw antwoord!

 11. Dag Katrien, bedankt voor je reactie.

  Dit lijkt mij inderdaad perfect mogelijk. Ook hier is één en ander afhankelijk van de goodwill van uw huidige kredietmaatschappij en vooral de waarde van de nieuwe woning als belangrijke factor in rekening worden gebracht, in verhouding tot het te ontlenen bedrag. Bovendien zal uiteraard de huidige woonst notarieel verkocht moeten worden rond de datum van notariële aankoop van de nieuwe woonst.

  Of het interessanter is om misschien toch een nieuw woonkrediet te overwegen, en onder welke voorwaarden uw mama een lening kan krijgen, kan ik voor u kosteloos en vrijblijvend nagaan als u mij de voorwaarden van uw huidig woonkrediet laat geworden en jullie persoonlijke situatie inzake lasten en inkomsten.

  U kan mij hiertoe contacteren op 0475 799.359 of via bvanderpaal@finb.be.

  Dank alvast en misschien tot gauw.

  Met vriendelijke groet,

  Bart Van der Paal
  Zelfstandig adviseur
  Gsm: 0475/799.359 – Tel: 03/287.80.33 – Fax: 03/281.40.57
  bvanderpaal@finb.be
  N° FSMA: 045060 A
  Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

 12. Beste,
  Bedankt voor dit verhelderend artikel.
  We hebben op dit moment een lening lopen voor onze huidige woning waarbij we reeds 6 jaar hebben afbetaald. We hebben eventueel de mogelijkheid om grond aan te kopen voor dezelfde waarde als onze huidige lening in het systeem pandwissel. Deze grond is deels bouwgrond en deels agrarisch waarbij de woonst te bouwen zonevreemd is. De bouw zouden we dan financieren met de verkoop van de huidige woning en eventueel een bijkomende lening aangaan om af te werken op termijn.
  Denkt u dat in dit geval een pandwissel mogelijk is? Aangezien de waarde belangrijk is….

  Alvast hartelijk bedankt voor uw reactie!
  Mvg

  • Beste Cynthia,

   Dank voor je bericht.

   Ik vrees dat het verkrijgen van een Stedenbouwkundige Vergunning voor een nieuw op te richten ZONEVREEMDE woning geen mogelijkheid is?
   Uiteraard zal dus ook het verkrijgen van een hypothecaire lening voor zulk een project volkomen onmogelijk zijn.
   Tenzij ik iets mis ?

   Met vriendelijke groet,
   Bart Van der Paal
   Zelfstandig adviseur
   Gsm: 0475/799.359 – Tel: 03/287.80.33 – Fax: 03/281.40.57
   bvanderpaal@finb.be
   N° FSMA: 045060 A
   Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

 13. Beste,
  Een zonevreemde (verschillend van illegaal) woning mag verbouwd worden of er mag nieuwbouw geplaatst worden tot 1000m³ maar rekening houdend met specifieke voorschriften zoals om min 73% van de voetgrond moet behouden worden, indien de vroegere woning een zadeldak heeft, moet er ook opnieuw een zadeldak voorzien worden,…De goedkeuring van dergelijke vergunningen passeert via ruimtelijke ordening & stedenbouw en hiervoor hebben we ons reeds geïnformeerd en dit is mogelijk.

  Mvg
  Cynthia

  • Dag Cynthia,

   als er reeds een zonevreemd gebouw op de grond aanwezig is (dit was mij niet geheel duidelijk) kan dit inderdaad, mits in acht name van de regels, kijk hiervoor grondig na :
   http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Zonevreemd/Woningen

   Een pandwissel zal hier mijn inziens slechts worden toegestaan (mits goodwill huidige kredietmaatschappij) als de waarde van de GROND op zich voldoende waarborg levert voor het openstaande ontleende bedrag van de lopende lening.

   De waarde van het (op)nieuw op te richten gebouw zal immers niet in waarborg worden genomen. Na de afbraak is er enkel de grond, dus dat is de enige waarborg waar de kredietmaatschappij zeker van is. Ook in geval van een grondige renovatie van het bestaand gebouw zal waarschijnlijk enkel de waarde van de grond in rekening worden gebracht. (Als er iets misloopt met de terugbetaling van de lening, tijdens de beginperiode van de renovatie, zal een gestript gebouw de kredietinstelling weinig of geen extra opbrengst bieden bij een eventuele gedwongen openbare verkoop).

   Nog een mogelijk probleem inzake pandwissel – als ik het goed lees – is de timing.

   U moet immers uw huidige woonst notarieel verkopen op (of rond) het moment van de notariële aankoop van de bouwgrond.
   Als er dan nog geen nieuwe of bewoonbare woonst voorhanden is (nog op te richten of te renoveren) dient u rekening te houden met een eventuele huurlast in de tussenperiode tot uw nieuwe woonst instapklaar is.

   Steeds tot uw dienst voor bijkomende inlichtingen.

   Met vriendelijke groet,
   Bart Van der Paal
   Zelfstandig adviseur
   Gsm: 0475/799.359 – Tel: 03/287.80.33 – Fax: 03/281.40.57
   bvanderpaal@finb.be
   N° FSMA: 045060 A
   Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

 14. Beste,

  Wat gebeurt er met de lening als het gaat om een pandwissel van een duurder naar een goedkoper pand? Wordt het maandelijks aflossingsbedrag verlaagd of blijft dit hetzelfde en krijg je het verschil op een andere manier terug?
  vb. lopende lening van 143000€, met resterend te betalensaldo van 123000€, het pand werd verkocht aan 165000€ en nieuw pand gekocht aan 125000€…
  Alvast bedankt voor uw advies!

  Mvg

  Sarah

  • Dag Sarah,

   Bedankt voor je interessante vraag.

   Je kan steeds opteren om een deel van de lopende (over te zetten) lening vervroegd terug te betalen. Hierop betaal je wel een wederbeleggingsvergoeding, zijnde 3 maanden interest op het terugbetaalde bedrag.

   Om aan te tonen dat deze kost echt wel meevalt een voorbeeld :
   Als uw lopende lening aan 4% rentevoet werd afgesloten en u betaalt – met de opbrengst van de verkoop van uw huidige woonst – € 30.000 vervroegd af, dan kost u dit nog geen € 300.

   Je kan dus voor een minimale kost het kredietbedrag van de over te zetten lening verlagen met (een deel van) de meerwaarde die je opstrijkt bij de verkoop.

   Voor meer info steeds tot uw dienst.

   Met vriendelijke groet,
   Bart Van der Paal
   Zelfstandig adviseur
   Gsm: 0475/799.359 – Tel: 03/287.80.33 – Fax: 03/281.40.57
   bvanderpaal@finb.be
   N° FSMA: 045060 A
   Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

 15. Beste Bart,

  Bedankt voor je snelle antwoord! Heeft dit dan als gevolg dat de lening (na een deel dus vervroegd te hebben terugbetaald) verkort wordt in tijd of blijft deze dan over de aanvankelijke termijn lopen, maar dan aan een verminderde maandelijkse aflossing?

  Groetjes

  Sarah

 16. Geachte,

  Wij hebben een woning in Wallonië en willen omwille van een nieuwe job verhuizen naar Vlaanderen. Men zegt ons dat een pandwissel in dit geval niet mogelijk is. Klopt dit?

  Met vriendelijke groet,

  Geert

 17. Beste Bart,

  Ik wil een hypotheekoverdracht doen maar de bank weigert dit omdat het een jaarlijks herzienbaar hypotheek betreft. Kan dit zomaar?

  En men zegt dat een hypotheekoverdracht ook geweigerd kan worden door de bank als de waarde de het nieuwe onroerend goed kleiner is dan de huidige hypotheek. Maar dat is toch altijd zo als men een hypotheek afsluit voor het bouwen van een huis of zie ik dat verkeerd?

  Mijn situatie: Ik heb mijn huis verkocht en heb grond gekocht. Ik wil een hypotheekoverdracht maar de bank weigert dit dus. Bij het afsluiten van een nieuwe lening zijn toch beduidend meer kosten gemoeid of niet? Kan ik deze kosten verhalen op de bank?

  Vriendelijke groeten,
  John

  • Beste John,

   Een bank kan niet worden verplicht een hypotheekoverdracht toe te laten. Het blijft steeds een daad van goede wil vanwege de kredietinstelling.
   Met de argumentatie van de bank kan je het dus eens zijn of oneens, het afdwingen van een hypotheekoverdracht is niet mogelijk.

   Zo is de argumentatie van een jaarlijks herzienbare rentevoet inderdaad twijfelachtig, omdat hier toch vooral de belangen van de bank gediend worden (uw kredietinstelling zal inderdaad meer marge hebben op een nieuw afgesloten lening dan op uw lopende herzienbare formule, omdat het tarief daarvan de laatste jaren aanzienlijk gedaald is).

   Betreffende de waarde van het nieuwe pand kan het wel een terechte opmerking zijn van de bank dat deze groot genoeg moet zijn om het openstaande saldo van de lopende lening te waarborgen. M.a.w. kan de lening zeker worden afgelost middels een openbare verkoop moest de terugbetaling ervan fout lopen.
   In uw geval heeft u op dit moment wel een grond die u in waarborg kan geven, maar de woning staat er nog niet. Dus als de bank morgen zou moeten uitwinnen, kan ze slechts de waarde van de grond recupereren via een verkoop.

   Zoals u zelf terecht opmerkt : de kosten voor een nieuwe lening zijn inderdaad hoger dan voor een overzetting (zie artikel) en uw huidige, lage rentevoet zal u bij de nieuwe lening moeten inruilen voor een hoger (en best ook vaster) tarief.

   U kan echter de bank niet dwingen tot een akkoord met pandwissel en u zal ook geen kosten kunnen verhalen.

   Steeds tot uw dienst voor bijkomende inlichtingen.

   Met vriendelijke groet,
   Bart Van der Paal
   Zelfstandig adviseur FINB
   Gsm: 0475/799.359 – Tel: 03/287.80.33 – Fax: 03/281.40.57
   bvanderpaal@finb.be
   N° FSMA: 045060 A
   Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

 18. Beste ,
  Ik bezit momenteel een huis wat ik 2 jaar geleden ongeveer kocht , ik was toen niet gehuwd , ondertussen ben ik getrouwd en mijn echtgenoot komt uit een scheiding waar er schuld is op een ander huis wat ze had met haar ex man , dit huis werd verkocht maar zij heeft hier nog een rest schuld van waar ze elke maand voor afbetaald . Nu we een nieuw samen gesteld gezin zijn en we 5 kinderen hebben met een 6de op komst is onze huidige woning te klein geworden , ik zou graag een ander huis kopen en mijn huidige woning verkopen op mijn naam want mijn vrouw kan niet mee tekenen omdat er een melding is , wij zouden ons huwelijks contract dan willen aanpassen naar een contract met scheidend van goederen, dus een pandwissel , ik heb momenteel geen vaste job enkel interim heel regelmatig , kan ik dan een pandwissel aanvragen bij mijn huidige bank of gaan ze dit dan weigeren omdat ik nu interim werk ?
  Mijn huidige lening is 100.000 € het huis dat ik zou willen kopen bedraagt 150.000€ en de geschatte waarde van het huis dat ik zou willen kopen is 187.000€

  • Dag Liesbeth,

   Dank voor je vraag.

   Je kan altijd een pandwissel vragen, het is aan de bank om hierover een beslissing te nemen. Let wel op dat je huidige woonst moet verkocht worden (ongeveer) op dezelfde moment als de aankoop van de nieuwe woonst.

   Veel succes gewenst !

   Met vriendelijke groet,

   Bart Van der Paal
   Zelfstandig adviseur FINB
   Gsm: 0475/799.359 – Tel: 03/287.80.33 – Fax: 03/281.40.57
   bvanderpaal@finb.be
   N° FSMA: 045060 A
   Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

 19. Beste,
  Wij hebben 3j geleden een woning gekocht en zouden deze nu graag verkopen en een andere woning aankopen.
  Wij hebben onze woning indertijd aangekocht voor 150000€ waarvan nu nog 138000€ openstaat. De nieuwe woning kost 140000€. Kan dit met een pandwissel gebeuren of moet het bedrag gelijk zijn aan het openstaande bedrag? Onze lening is ook een jaarlijks herzienbaar (variabele lening).
  mvg
  Valerie

  • Dag valerie,

   Bedankt voor je berichtje.

   De kostprijs van de nieuwe woning is hier enkel van belang voor de kredietinstelling als indicatie van de waarde van het nieuwe pand.
   Belangrijker is de verhouding tussen te ontlenen bedrag en waarborg (de waarde van het eigendom). Daar voorzie ik mogelijks problemen omdat bij de lopende lening € 138.000 openstaat tegenover een pand dat (intussen een stuk meer dan) € 150.000 waard is.
   Het nieuwe pand zal voor de bank maximaal € 140.000 waard zijn (te bevestigen door een expertise). Voor een pandwissel zal ze dus een behoorlijke eigen inbreng vragen, om eenzelfde verhouding ontleend bedrag / waarborg te halen.

   Verder herhaal ik toch graag even dat een pandwissel louter goodwill is van de bank en ze in geen enkel opzicht verplicht is deze door te voeren.

   Veel succes gewenst !

   Met vriendelijke groet,

   Bart Van der Paal
   Zelfstandig adviseur FINB
   Gsm: 0475/799.359 – Tel: 03/287.80.33 – Fax: 03/281.40.57
   bvanderpaal@finb.be
   N° FSMA: 045060 A
   Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

   • Beste Bart,
    Bedankt voor uw antwoord.
    Zijn we dan beter met de lening in 1x af te lossen en kosten hierop te betalen en dan een nieuwe lening aan te gaan voor het nieuwe pand?

    Mvg
    Valerie

 20. Dag Valerie,

  Als jullie huidige kredietmaatschappij geen pandwissel ziet zitten, vraag hen dan inderdaad de voorwaarden voor een nieuwe lening.

  Stuur me gerust een mailtje of bel me zodra je die voorwaarden kent, dan kijk ik voor jullie graag even na of het ergens anders beter kan.

  In elk geval succes gewenst !
  Steeds tot jullie dienst voor bijkomende inlichtingen.

  Met vriendelijke groet,

  Bart Van der Paal
  Zelfstandig adviseur FINB
  Gsm: 0475/799.359
  bvanderpaal@finb.be
  N° FSMA: 045060 A
  Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

  • Beste Bart,

   Ondertussen is onze woning verkocht voor 157k.
   We hebben een nieuwe woning aangekocht voor 127k.
   Onze lening staat open op 137k.

   We hebben een pandwissel gevraagd bij de bank en deze gaan akkoord mits wij een terugbetaling doen van 25k.
   Kunnen zij dit eisen? Wij dachten dat we enkel het verschil tussen de waarde van de nieuwe woning en de openstaande lening moesten terugbetalen. (10k).

   We hebben een variabele lening en hebben ook gevraagd aan de bank of we deze eventueel konden laten omzetten naar vast omdat we toch bij de notaris moeten, maar deze ziet dit niet zitten.

   Zouden wij dan beter de lening volledig vervroegd terugbetalen en een nieuwe (misschien voordeligere ) lening aangaan?

   alvast bedankt,

   valerie

   • Dag Valerie,

    Vooreerst proficiat met de verkoop van jullie woning.

    De bank beslist inderdaad autonoom of ze een pandwissel toestaat en zo ja, onder welke voorwaarden.

    Om te weten of jullie beter een nieuwe lening afsluiten, heb ik meer inlichtingen nodig omtrent jullie huidige krediet.
    Je mag me altijd vrijblijvend per mail volgende info bezorgen (naar bvanderpaal@finb.be) :
    Startdatum en looptijd lening, formule, oorspronkelijk ontleend bedrag en rentevoet, huidige rentevoet.

    Dan laat ik je zo spoedig als mogelijk (en geheel kosteloos) mijn inzichten geworden.

    Alvast bedankt en graag tot gauw.

    Met vriendelijke groet,

    Bart Van der Paal
    Zelfstandig adviseur FINB
    Gsm: 0475/799.359
    bvanderpaal@finb.be
    N° FSMA: 045060 A
    Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

 21. Beste Bart,

  Mijn vriend (ondertussen ex-vriend) hebben 4 jaar geleden samen een hypothecaire lening aangegaan. Omdat onze relatie beëindigd is, wordt het huis terug verkocht.
  Ik zou graag een nieuw huis kopen. Kan ik voor mijn deel van de lening een pandwissel doen? Of kan dit niet gesplitst worden. Het huis dat ik alleen zou kopen zal minder waard zijn dan het huidige huis, maar zal zeker de helft ervan zijn. Denkt u dat een pandwissel mogelijk is in dit geval?

  Alvast bedankt voor uw tijd.

  Met vriendelijke groeten,

  Marian

  • Dag Marian,

   Dank voor je vraag.

   Om de lening over te dragen naar jou nieuwe pand moet niet alleen voldaan worden aan de standaard vereisen voor een pandwissel (timing, behoud van quotiteit zijnde de verhouding tussen het openstaande saldo + kosten overzetting tov de geschatte waarde van het pand, goodwill bank, …).

   De lopende lening werd immers oorspronkelijk toegekend aan 2 ontleners en houdt rekening met 2 inkomens en 2 borgstellers.

   Dus vooreerst zal de kredietmaatschappij nakijken of ze jou vriend wil schrappen als ontlener/borgsteller. Daarvoor zal vooral van belang zijn welk inkomen jij op dit moment hebt ten opzichte van de leenlast. Als die verhouding goed zit en de voorwaarden voormeld ook kloppen, bestaat de mogelijkheid tot een pandwissel.

   Praten met je bank dus, hou me op de hoogte !

   Succes gewenst en misschien tot later !

   Met vriendelijke groet,

   Bart Van der Paal
   Zelfstandig adviseur FINB
   Gsm: 0475/799.359
   bvanderpaal@finb.be
   N° FSMA: 045060 A
   Prins Boudewijnlaan 119 – 2610 Antwerpen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s