Aanvullend pensioensparen – kiest u voor een pensioenverzekering of een pensioenspaarfonds ?

Pensioensparen hypotheek blog pensioensparen pensioenverzekering

Een recente enquête van de verzekeraar SwissLife toont aan dat slechts één op de vijf werknemers er rekening mee houdt dat zijn of haar pensioen straks minder dan 1.000 euro zal bedragen. De meesten overschatten ruimschoots hun wettelijk pensioen.

De gemiddelde werknemer moet het na zijn pensionering stellen met 60 procent van zijn laatst verdiende nettoloon.

Volgens het Pensioenkadaster ligt de gemiddelde uitkering op amper 992 euro netto per maand. Aanvullend pensioensparen (individueel of via je werkgever) is dus zeker niet overbodig.

Alleen ambtenaren kunnen op hun beide oren slapen, want hun pensioenen liggen gemiddeld dubbel zo hoog als voor de werknemers uit de privésector, namelijk 2.262 euro. Een sterk contrast overigens met het gemiddelde pensioen van een zelfstandige, dat werd berekend op 493 euro.

Binnen de zelfstandigen is er bovendien een groot verschil tussen het gemiddelde pensioen van een man (658 euro) en dat van een vrouwelijke zelfstandige (208 euro).

Wie aan pensioensparen wil doen, heeft daarvoor twee mogelijkheden. U kan intekenen op een pensioenspaarfonds van een bank, of u kan een pensioenverzekering afsluiten bij een verzekeraar. Het belangrijkste verschil tussen beide is het rendement. Daar komen we verder in dit artikel even op terug. Eerst bekijken we de fiscaliteit (of nog : het fiscale voordeel) van pensioensparen even van naderbij.

Fiscaal voordeel

Het fiscaal voordeel voor beide vormen van pensioensparen is identiek, zijnde een fiscaal voordeel van 30% op de gestorte premies (verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen) – dewelke in 2012 gelimiteerd werden tot € 910 fiscale inbreng.

Betreffende de opcentiemen: De gemeentelijke opcentiemen geven een bijkomend voordeel doordat deze gerekend worden bij het fiscaal voordeel volgens de volgende formule: (1 + gemeentelijke opcentiemen) * % fiscaal voordeel. Dus, indien u een fiscaal voordeel geniet van 30% en u woont in een gemeente waar de opcentiemen 5% bedragen, dan is uw totaal fiscaal voordeel gelijk aan (1,05) * 30% = 31,5%.

Voorbeeld :

U start op uw 35e met pensioensparen. U gaat daarmee door tot het jaar waarin u 64 wordt en stort elk jaar 910 euro. Als u jaarlijks op uw pensioenspaarstortingen een belastingbesparing van 30% geniet, bespaart u in die 30 jaar € 27.300 (de stortingen) x 31,5% (afhankelijk van uw gemeentelijke opcentiemen, zie hierboven) = 8.600 euro.
Bovendien kan u op zijn 65e op een mooi spaarpotje rekenen.

Pensioenverzekering of pensioenspaarfonds ?

Mogelijkheid 1 : Pensioenverzekering

Bij deze vorm van pensioensparen sluit u een vorm van levensverzekering af, waarbij er echter duidelijke verschillen zijn met een ‘gewone’ levensverzekering. Wie kiest voor een pensioenverzekering geniet van twee belangrijke zekerheden : een gewaarborgde rente en een gegarandeerd kapitaal.

U krijgt op het bedrag gestort in het kader van een pensioenverzekering een gewaarborgde rente (minimumrendement).

Elk jaar keert de financiële instelling ook een winstdeelname uit, die vastgesteld wordt wanneer het boekjaar achter de rug is. Alles hangt af van welk rendement uw bank of verzekeraar zelf op de eigen beleggingen heeft gerealiseerd. Uiteraard verhoogt de winstdeelname het uiteindelijke rendement van het pensioensparen aanzienlijk.

Vooral in periodes van lage rentes is een pensioenverzekering meer dan de moeite waard. De gecombineerde opbrengst (rendement + fiscaal voordeel) ligt immers een stukje hoger dan andere vastrentende beleggingsvormen.

Pensioensparen via de verzekeringsformule garandeert op het einde van de looptijd het contract een bepaald verzekerd kapitaal, dat afhankelijk is van de jaarlijkse gedane stortingen. Hoe langer u aan pensioensparen hebt gedaan, hoe groter uiteraard het bedrag dat u aan finish zult mogen opstrijken. Een bijzonderheid aan het systeem is dat het gespaarde bedrag alleen maar kan toenemen.

Mogelijkheid 2 : Pensioenspaarfonds

De tweede mogelijkheid om aan pensioensparen doen, is via een belegging in een pensioenspaarfonds. Deze fondsen beleggen in aandelen en obligaties, met als objectief een zo hoog mogelijk rendement te realiseren. In tegenstelling tot mogelijkheid 1 is hier geen sprake van gewaarborgd rendement en/of winstdeelname.

Omdat de beurs op langere termijn in het verleden steeds beter rendeerde dan andere beleggingsvormen.

Als u dus nog minstens 10 jaar wenst te sparen, lijkt ook een pensioenspaarfonds het overwegen waard. Voor kortere periodes lijkt een pensioenverzekering meer opportuun.

Wenst u meer informatie inzake pensioenverzekeringen en pensioenspaarfondsen ? Bij welke banken en verzekeringsmaatschappijen haalt u het meeste rendement ? Wat met de kosten per maatschappije ? Had u graag een simulatie van uw mogelijkheden ?

Bij FINB overlopen we graag uw opties om uw inkomen op pensioenleeftijd aanzienlijk te verhogen, bij de beste maatschappijen, met een maximum aan fiscale voordelen tijdens de opbouw.

Contacteer ons vandaag, kosteloos en geheel vrijblijvend, voor meer inlichtingen en simulaties,via 0475 799 359 of via woonleningen@gmail.com

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s